• sr

+38220875771  spressplus@spressplus.com

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE “KUPI LIBRESSE I OSVOJI MATRUSKU HALJINU”

 

Na osnovu članova 2 i 69 Zakona o igrama na sreću (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 52/04; “Službeni list Crne Gore”, 13/07, 73/10, 40/11, 61/13, i 37/17), člana 2 Pravilnika o uslovima koje treba da ispuni priređivač nagradnih igara (“Službeni list Crne Gore”, br. 12/13)

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Kupi Libresse i osvoji matursku haljinu

 (“Pravila”)

Priređivač

Član 1.

Priređivač Nagradne igre je S PRESS + d.o.o. , sa registrovanim sjedištem na adresi  Tuzi bb, 81000 Podgorica, Crna Gora,  PIB: 02983486, PDV: 30/31-13390-3       (u daljem tekstu “Priređivač”).

Naziv Nagradne igre

Član 2.

Nagradna igra se priređuje pod nazivom ” Kupi Libresse i osvoji matursku haljinu” (“Nagradna igra”).

Svrha priređivanja

Član 3.

Cilj priređivanja Nagradne igre je promocija Libresse proizvoda, čiji je Priređivač glavni distributer za Crnu Goru iz kategorije: Dnevnih uložaka, uložaka za ciklus, intimnih maramica, kao i stimulisanje i nagrađivanje vjernosti potrošača uz pozitivan uticaj na kretanje prodaje u maloprodajnim objektima.

Teritorija

Član 4.

Nagradna igra će se organizovati na teritoriji Crne Gore u svim maloprodajnim radnjama koji u sopstvenom asortimanu tokom trajanja nagradne igre posjeduju Libresse proizvode iz Nagradnih kategorija.

Trajanje nagradne igre

Član 5.

Nagradna igra se organizuje u periodu od 01.04.2019 godine od 08:00 časova i završava se 03.05.2019. godine u 12:00 časova.

Pravo učešća

Član 6.

Pravo na učešće u Nagradnoj igri imaju sva fizička lica, državljani Crne Gore, koja imaju prebivalište na teritoriji Crne Gore, i koja kupe dva proizvoda  iz bilo koje od tri Nagradne kategorije (kako su određene ispod) (“Učesnici”). Podaci o kupljenim proizvodima iz sve tri Nagradne kategorije moraju biti prikazani na istom fiskalnom računu.

Primjer: Na jednom fiskalnom računu zabilježeno je da je Učesnik kupio: (I) LIBRESSE Ultra Normal 10/24 iz grupe Libresse ulošci za ciklus ; (II) LIBRESSE Pant.so slim 64/6 iz grupe Libresse dnevni ulošci ili Libresse Natural intimne maramice iz grupe Libresse intimne maramice.

Učesnici nisu dužni da izvrše nikakvu posebnu uplatu i/ili plate bilo koju naknadu za učestvovanje u Nagradnoj igri.

Član 7.

Maloljetna lica mogu učestvovati u Nagradnoj igri uz saglasnost roditelja i/ili staratelja.

Ograničenja prava učešća

Član 8.

U Nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni kod Priređivača, kao ni članovi njihove uže porodice (bračni drug, djeca, braća, sestre, roditelji zaposlenog i roditelji bračnog druga zaposlenog), druga lica koja žive sa zaposlenima u zajedničkom domaćinstvu, kao ni lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način radno angažovana kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji Nagradne igre, i/ili izvlačenju dobitaka, i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Nagradne igre.

Nagradne kategorije

Član 9.

Nagradne kategorije uključuju sljedeće proizvode:

Nagradna kategorija 1 LIBRESSE ulošci za ciklus
LIBRESSE Nat.Care Normal 10/24
LIBRESSE Nat.Care Super 9/24
LIBRESSE Nat.Care Norm.DUO 20/12
LIBRESSE Maxi Night 10pcs
LIBRESSE Maxi Long  9/18
LIBRESSE Maxi Clip Normal  10/20
LIBRESSE Ultra Normal 10/24
LIBRESSE Ultra Long 8/24
LIBRESSE Ultra Normal DUO 20/12
LIBRESSE Ultra Long  Duo 12/12
LIBRESSE Ultra Goodnight 10/12
LIBRESSE Ultra Night Extra Wing 8/10
LIBRESSE Ultra Goodnight  20/6
LIBRESSE Classic Normal duo 20/12
LIBRESSE Classic Super duo 18/12
LIBRESSE Ultra Normal Kvatro 40/6
Nagradna kategorija 2 LIBRESSE dnevni ulošci
LIBRESSE Pant.so slim 64/6
LIBRESSE Pl Extra Long Multi 10x24p
LIBRESSE Pantyliner so slim ew  58/16
LIBRESSE Nat.Care Normal 20/21
LIBRESSE Classic 50 /24
LIBRESSE P1 Classic Deo East 50/24
LIBRESSE Normal Multi  32/15
LIBRESSE Nat. Care 40/14
 
Nagradna kategorija 3 LIBRESSE intimne maramice
Libresse Natural Care Wet Wipes 20

Vrijednost nagradnog fonda

Član 10.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi EUR 800,00 sa PDV-om (slovima: osamsto hiljada eura.) Nagradni fond obezbjeđuje SPRESS + DOO

Pojedinačne nagrade

Član 11.

Nagradni fond se sastoji od 10 nagrada, i to:

Glavna nagrada 2 maturske haljine, nagradni fond za haljine iznosi EUR 500,00 ( pojedinačno po vrsti 250,00)  izvučene dobitnice mogu da izaberu koju god žele haljinu u butiku LELA  Rimski trg Podgorica. Napominjemo da su pojedinačne cijene nagradnog fonda obračunate sa PDV-om.

Ostale nagrade,

-šminkanje 5 djevojaka u salonu ‘’Fashion studio Milena’’ u vrijednosti od EUR 80,00 (pojedinačno cijena šminkanja iznosi EUR 15,00)

-fotografisanje 3 djevojke EUR 220,00 (pojedinačno fotografisanje iznosi EUR 73,33)

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novčanu protivrijednost. Nagradni fond u vrijednosti većoj od 500 €, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u budžet Crne Gore u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Postupak prijavljivanja za Nagradnu igru

Član 12.

Za učešće u Nagradnoj igri Učesnici za vrijeme trajanja Nagradne igre moraju da pošalju SMS poruku na broj 067 644 052 sljedeće sadržine:

“LS (razmak) broj sa fiskalnog računa (razmak) ime (razmak) prezime (razmak) mjesto prebivališta”.

Cijena SMS poruke za sve mobilne operatere u Crnoj Gori naplaćuje se u skladu sa standardnim tarifama koje mobilni operateri naplaćuju u redovnom saobraćaju, po tarifi koju Učesnik koristi.

Svi podaci poslati putem SMS poruka biće prikupljeni i sačuvani u jedinstvenu bazu Učesnika (“Baza Učesnika”).

Član 13.

Učesnici su dužni da sačuvaju original ili kopiju fiskalnog računa kao dokaz kupovine.

Fiskalni račun ne smije biti oštećen niti se na njemu smiju vršiti bilo kakve prepravke.

Fiskalni račun mora biti izdat i poslat u periodu trajanja Nagradne igre.

Član 14.

Učesnici imaju pravo da pošalju neograničen broj SMS poruka za vrijeme trajanja Nagradne igre, uz uslov da se u svakom pojedinačnom slučaju radi o drugom broju fiskalnog računa (BI broju).

Jedan učesnik, koji se identifikuje preko jednog telefonskog broja, imena, adrese i ličnih identifikacionih podataka može da osvoji više nagrada za vrijeme trajanja Nagradne igre, bez obzira na to koliko se puta izvuče kao dobitnik sa različitim brojem fiskalnog računa.

Prijava sa jedinstvenim brojem fiskalnog računa (BI brojem) koja nije izvučena kao dobitna u tekućem kolu ostaje u igri za svo vrijeme trajanja Nagradne igre.

Jednom izvučena prijava (fiskalni račun) gubi pravo za dalje učestvovanje u Nagradnoj igri.

Učesnik koji je izvučen kao dobitnik u jednom kolu može da učestvuje u izvlačenju nagrada u sljedećem kolu/kolima samo pod uslovom da ima drugi broj fiskalnog računa.

Saglasnosti Učesnika

Član 15.

Svaki Učesnik mora, po potrebi i u slučaju da bude izvučen kao dobitnik neke od predviđenih nagrada, Priređivaču da dostavi svoje lične podatke (ime i prezime, prebivalište), a koji su potrebni radi identifikacije Učesnika.

Učešćem u Nagradnoj igri dobitnici nagrada, odnosno njihovi zastupnici, su saglasni da se podaci dobitnika, a u skladu sa obavezom Priređivača, dostave Upravi za igre na sreću (“Uprava”) i svim drugim nadležnim organima, kao i arhivi Priređivača.

Učesnici su izričito saglasni da:

  • se njihovi podaci o ličnosti koji su dostupni Priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni list Crne Gore”, br. 79/08, 70/09, 44/12, 22/17″) i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe Priređivača;
  • se njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore;
  • se njihovi lični podaci (a naročito: ime i prezime, broj telefona (posljednje 3 cifre)) mogu objaviti od strane Priređivača, koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade i prethodne saglasnosti Učesnika, a isključivo u svrhe priređivanja ove Nagradne igre i promocije proizvoda Libresse i promocije Priređivača; i
  • da se fotografije i/ili video zapisi Učesnika javno objave u zvučnoj, slikovnoj i/ili video formi na zvaničnoj internet stranici i društvenim mrežama Priređivača, a u cilju ostvarivanja svrhe Nagradne igre definisane u članu 3 ovih Pravila.

Izvlačenje dobitnika

Član 16.

Izvlačenje dobitnika organizovaće se pred Komisijom iz člana 20. ovih Pravila u prostorijama Gondor agencije za marketing i produkciju (ulica Dalmatinska 194 81000 Podgorica).

Član 17.

Dobitnici nagradne igre, će biti izvučeni u petak 03.05. tačno u 12h

 

Član 18.

03.05. u 12h biće izvučene sledećim redosledom

1.Maturska haljina 2 osobe

2. Šminkanje 5 osoba

3. Fotografisanje 3 osobe

Član 19.

Izvlačenje dobitnika nagrada sprovodi se nasumičnim, programskim izborom iz Baze Učesnika.

Komisija

Član 20.

Izvlačenje nagrada obaviće se pred tročlanom komisijom (“Komisija”), u sljedećem sastavu:

1. Ljubica Medenica – predsjednik Komisije

2.Marko Kijanović –član Komisije, i

3.Miloš Novaković – član Komisije.

Zapisnik potpisan od svih članova Komisije Priređivač će dostaviti Upravi u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika.

 

Validnost prijave

Član 21.

Po izvlačenju dobitnika, Komisija će provjeriti validnost prijave.

Prijava će se smatrati validnom samo ukoliko sadrži:

-ime i prezime;

-broj fiskalnog računa;

-mjesto prebivališta;

Ukoliko izvučene prijave ne ispunjavaju neki od uslova iz ovih Pravila, nastavlja se sa izvlačenjem sve dok se ne izvuče prijava koja ispunjava sve propisane uslove.

Objavljivanje imena dobitnika, oglašavanje nagradne igre

Član 22.

Spisak dobitnika koji su izvučeni biće objavljen na sajtu  www.spressplus.com  u roku od 7 dana od dana izvlačenja. 03.05. biće objavljen na društvenim stranicama distributera i to facebook I Instagram stranici S PRESS+ . Pravila Nagradne igre, nakon dobijanja saglasnosti Uprave, biće objavljena u dnevnom listu ‘’Dnevne novine’’koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore.  U istom dnevnom listu po završetku nagradne igre, biće objavljena imena svih dobitnika.

Obavještenje dobitnika

Član 23.

Dobitnici nagrada će počevši od dana izvlačenja nagrada biti obaviješteni telefonskim putem minimum dva uzastopna dana za redom u različito vrijeme, a prvi put na dan izvlačenja nagrada. Ukoliko se dobitnik ne odazove na telefonske pozive Priređivača, Priređivač će mu poslati SMS poruku, putem koje će ga obavijestiti da je dobitnik nagrade u ovoj Nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od tri dana od dana prijema SMS poruke, na telefonski broj: 067 813-756 radnim danima u periodu od 8 do16h.

 Preuzimanje nagrada

Član 24.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik mora pokazati kopiju ili original fiskalnog računa kao dokaz kupovine i broj sa računa (BI broj) se mora slagati sa brojem koji je naveden prilikom prijavljivanja za učešće u Nagradnoj igri.

Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi Priređivaču u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu.

Dobitniku nagrada će biti isporučena u butiku ‘’Lela’’, za matursku haljinu, u salonu ‘’Fashion studio Milena’’ za šminkanje, i naš fotograf će obaviti fotografisanje na željenim lokacijama. Rok za preuzimanje nagrada od momenta kada obavjestimo dobitnika je 30 dana od izvlačenja. U slučaju da se ne pojave za dogovorenu isporuku nagrade ili nagradu nije moguće udjeliti odgovornost će snositi dobitnik.

Izjava o preuzimanju

Član 25.

Pri preuzimanju nagrada u skladu sa članom 24. ovih Pravila, dobitnik, odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti putem ovjerenog punomoćja, potpisuje izjavu o preuzimanju nagrade.

Izjavom o preuzimanju nagrade dobitnici takođe potvrđuju da su upoznati sa odgovarajućim zakonskim odredbama u vezi sa organizacijom nagradnih igara i kojom se daje njihova izričita i neopoziva saglasnost sa odredbama ovih Pravila.

U slučaju da je dobitnik maloljetno lice iz člana 7. ovih Pravila, izjavu o preuzimanju nagrade u ime dobitnika potpisuje njegov roditelj ili staratelj.

Nadležnost

Član 26.

Za sve sporove u vezi sa Nagradnom igrom regulisanom ovim Pravilima biće nadležan sud u Podgorici.

 

Stupanje na snagu

Član 27.

Ova Pravila stupaju na snagu na dan dobijanja saglasnosti od Uprave.

                      za Priređivača:                                                                                                                               Dana 22.03.2019 godine,                                                                                   Danijela Peruničić                                                                                                                                    u Podgorici.                                                                                                  Izvršni direktor

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound